Over deze cursus

Home > Over deze cursus

Wat is het?

Signaleren postpartum depressie is een online cursus waarin je leert hoe je bij aanstaande en pas bevallen moeders depressieve klachten kunt signaleren en bespreken en hoe je hen kunt motiveren en doorverwijzen naar een preventieve interventie.

Hoe werkt het?

  • De cursus bestaat uit 6 lessen van ongeveer 30 minuten, die je volgt via het internet.
  • Een les bestaat uit informatie, korte films en opdrachten.
  • Na de opdrachten krijg je direct feedback.
  • Je volgt de cursus in je eigen tempo, op dagen en tijden dat het je schikt.
  • We raden één les per week aan.
  • Zodra je een les afrondt, kun je starten met een volgende les.
  • De cursus bevat een reader, waarin per les de lesstof wordt samengevat. Deze reader is als download beschikbaar.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij kunnen als hulpverlener een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van postpartum depressie, doordat zij direct contact hebben met aanstaande en pas bevallen moeders.

Benodigdheden?

De cursus kan zowel op de PC als een tablet worden gevolgd. Deze online cursus werkt het best in Google Chrome of Firefox. Internet Explorer en andere browsers kunnen fouten geven.